Farum Skytteforenings historie tager sin begyndelse ved at der medio januar 1883 fandtes indrykket følgende bekendtgørelse i Frederiksborg Amts Tidende og Frederiksborg Amts Avis:

Farum og Omegns beboere indbydes til Møde i Farum Kro, onsdagen d. 24. januar kl. 6 eftermiddag, for om muligt at danne en kreds af Frederiksborg Amts Skytteforening

Det berammede møde afholdtes, og skovfoged A. O. Pedersen, Maglehus af Ganløse Orned udtalte: "Skytteforeningens fremkomst måtte vel egentlig henlægges til fredsslutningen 1864, med det formål for øje at gøre Skytteforeningerne til en særskole for Hæren i snæver betydning". Samtidigt påpegede man "…den store betydning, det ville have for ungdommen at bruge et overmål af kræfter på at udvikle kappelyst, ved at deltage i en Skytteforening, som er lagt an på, at riffelskydning og legemsøvelser skulle være sideordnede".

Det var således allerede på dette tidspunkt, at skytteforeningernes primære virke bevægede sig mod at være af rekreativ og ikke af forsvarsmæssig karakter. På det stiftende møde tegnede 30 medlemmer sig, og skovfoged A. O. Pedersen blev valgt til formand. Et hverv han bestred i næsten 40 år.

Det oplystes på mødet, at man, grundet ejers vægring, ikke kunne benytte den skydebane, som den nu opløste 14. skyttekreds i Farum havde brugt. Man gik derfor i gang med at finde et nyt passende sted, og valget faldt på en mark ejet af proprietær Jensen af Bregnerød. Denne lå øst for den søndre ende af Ravnsholt Skov.

Samme forår kom skydningen i gang. Foreningen startede med 2 forlade- og 2 bagladerifler. "Kjøbeskud" solgtes for 4 øre pr. stk.

Den 7. oktober 1883 afholdtes den første præmieskydning om 3 rækker præmier. Til denne første skydning lavede man også et hurtigløb. Løbelængden var cirka ¼ mil, og der skulle løbes fra Bregnerød Skole til Farum Kro. 10 deltagere meldte sig. Nr. 1 og 2 løb vejlængden på knapt 8 minutter.

Om aftenen samledes folk til præmieuddeling, og der mødte hen ved 100 personer op. Man sluttede af med fællesspisning og bal i Farum Kro. Formand A. O. Pedersen udtalte ved denne lejlighed: "…med ønsket om at der alletider vil findes mænd, der forstår at bringe skyttesagen fremad".

I den følgende kronologiske oversigt er opført et udpluk af vigtige, morsomme eller på anden måde interessante begivenheder fra foreningens historie.