Klublokaler

FSFs klublokaler ligger centralt i Farum og består af et stort fællesrum med køkken, toiletter og to 15 m skydebaneafsnit. Derudover et kontor til vagthavende personale og undervisningslokale. 

Vi har gjort meget for at indrette hyggelige lokaler og fællesrummet indeholder blandt andet radio og TV, en lille bar og køkkenet anvendes både til køb af sodavand og øl på klubaftener - kaffe er gratis - samt i forbindelse med fester og andre arrangementer. Vores opslagstavler anvendes til diverse nyheder og indbydelser til de forskellige stævner og konkurrencer.

Vi har endvidere et billardbord samt bordfodbold, som flittigt benyttes af både børn og voksne.

I vores undervisningslokale indgår Pc. og Projector, som kan benyttes til undervisning, illustration af forskellige skydediscipliner og øvelser. 

Billeder af opholdslokalet, kaffen er klar, undervisningslokalet og standpladser på det ene baneafsnit, Børn og unge klubaften og Billard.