Foreningens årlige kontingent er i øjeblikket kr. 800,- + kr. 100,- i indmeldelsesgebyr.

For voksne pistol - og riffelskytter inkluderer kontingentet: 

Banebrug, skiver, lån af foreningsvåben og evt. høreværn og skydebriller, kaffe og almindelig hygge med snak, billard og bordfodbold, men eksclusiv ammunition, som skytterne selv må bekoste.

For børne- og unskytter inkluderer kontingentet:

Banebrug, skiver, ammunition, lån af foreningsvåben, høreværn, skydebriller, undervisning, små konkurrencer og ellers almindelig hygge med billard og bordfodbold. Altså ingen ekstra omkostninger.

Forældre er velkomne, men deltagelse i skydninger kræver et medlemsskab.

Hvis nogle skulle føle trang til det, så er bagværk også velkommen. Vi gi'r kaffen. smiley

Man kan i kælderen købe høreværn, skydebriller, pistolkufferter, øl og sodavand.

Ammunitionskøb er kun for medlemmer og prøveskytter.

Prøveskydninger koster:

Voksne riffelskytter:   kr. 50,- inkl. introduktion, ammunition, skiver, lån af kaliber .22Lr. foreningsriffel og høreværn.

Voksne pistolskytter: kr. 100,- pr. undervisningsmodul, inkl. introduktion, undervisning, ammunition, lån af  kaliber .22 Lr. foreningsvåben, høreværn og skiver. Prøveskytter skal gennemgå minimum 3 undervisningsmoduler. De 3 moduler, kr-. 300,-, betales første gang.

Børn- og unge skytter: kr. 30,- inkl. introduktion, ammunition, skiver, lån af kaliber .22Lr. foreningsriffel og høreværn.