Prøveskydning

 
Har du lyst til at prøve at skyde i en skytteforening så har du muligheden på vore klubaftener.
 
Kontakt os venligst på kontakt@farumskytteforening.dk med oplysninger som navn, adresse, alder (over eller under 18), telefon og mailadresse. Kommer I flere, så hvor mange der kommer og info om hver enkelt. Og lidt om du/I har skudt før og hvad du/I påtænker at skyde med, pistol eller riffel. Det er ikke muligt at møde op uden forudgående aftale.
Du skal første gang du møder op medbringe billedlegitimation: kørekort, pas eller tilsvarende sikker legitimation samt sygesikringsbevis til registrering. Buskort, dankort mm. kan ikke bruges.
Hvis du påtænker et medlemskab i foreningen, anbefaler vi også, at du straks indsender ansøgning til politiet, en såkaldt SKV-6 ansøgning, som findes på DGI Skydnings hjemmeside under blanketter, da der er en længere ekspeditionstid hos politiet og ansøgningen skal være  godkendt før et medlemsskab kan komme på tale. Alle medlemmer over 15 år skal være politigodkendte, før de må skyde med foreningsvåben. 
 
Bemærk venligst, at til pistolskydning tager vi kun nye prøveskytter ind den 2' onsdag i en måned mellem 1. september og 1. april det følgende år. Vi kan højest tage 4 skytter pr gang, så en tilmelding til formanden er nødvendigt.

Prøveskydningen til pistol består af minimum 3 undervisningsmoduler, som koster kr. 100,- pr modul inkl. undervisning, lån af våben, skiver og ammunition. Der betales for 3 moduler den første aften og helst MobilePay. Under hele skydning vil der være mindst én instruktør til stede, der giver råd og vejledning. Høreværn er påkrævet (du kan låne høreværn og sikkerhedsbriller hos os, men vi anbefaler at du selv indkøber begge dele. Det kan ske i foreningen).

Prøveskydningens forløb
Prøveskydningen for nye og uerfarne pistolskytter er opdelt i 3 til 6 moduler, hvoraf modul 1 primært drejer sig om undervisning i sikkerhed og våbenhåndtering, afsluttet med en praktisk skydning med kaliber 22 våben under overvågning og vejledning af en instruktør. I de følgende moduler genopfriskes det forrige modul og der gennemføres yderligere praktisk skydning. Modul 1-3 skal helst gennemgås fortløbende over tre onsdage. Der føres logbog over skyttens prøveskydninger. 
 
Gennemførelse af prøveskydningsmodulerne indebærer ikke automatisk et medlemsskab af foreningen. Et eventuelt ønske om medlemsskab forelægges og afgøres af bestyrelsen.
 
Erfarne skytter fra politi, militær, eller andre skytteforeninger behøver ikke nødvendigvis at gennemgå prøveskydningsmodulerne. 
 
Et medlemskab af foreningen koster i øjeblikket kr. 800,- + kr. 100,- i indmeldelsesgebyr. Kontingentet er inkl. evt. lån af foreningsvåben og skiver, men ekskl. ammunition.
 
Prøveskydning med riffel for voksne
For at prøve skydning med riffel, som i foreningen kun er kaliber .22 rifler, gælder ikke helt de samme strenge regler, som ved pistolskydning. Efter ovennævnte introduktion og efter forudgående aftale kan man møde op på én af klubaftnerne for voksne riffelskytter og her blive introduceret og vejledt af formanden for riffelafdelingen eller i hans fravær en anden erfaren skytte. En prøveskydning med riffel koster kr. 50,- inkl. instruktion og undervisning i sikkerhedsbestemmelserne, samt håndtering og betjening af en riffel, lån af foreningsriffel, 25 patroner og skiver. 
Høreværn er et krav på banerne og kan lånes i foreningen. 
Et medlemskab af foreningen koster i øjeblikket 800,- kr. +  kr.100,- i indmeldelsesgebyr. Kontingentet er inkl. evt. lån af foreningsriffel og skiver, men ekskl. ammunition.

 

Prøveskydning med riffel for børn og unge. 

For børn og unge, som vil prøve at skyde med riffel, gælder ligeledes ovennævnte introduktion og forudgående aftale, men her skal børn og unge under 15 år ikke politigodkendes på blanketten SKV-6. Børn og unge kan, evt. sammen med en forælder, blot møde op på en klubaften for børn og unge. Her er der instruktører til at tage sig af  dem og vejlede dem. En prøveskydning for børn og unge koster kr. 30,- kr. inkl. instruktion, lån af foreningsriffel, 25 skud og skiver. Børn skyder kun under tilsyn af en instruktør eller voksen erfaren skytte.

Høreværn er et krav på banerne og kan lånes i foreningen. 

Et evt. medlemskab for børn og unge koster i øjeblikket kr. 800,- pr. år + kr. 100,- i indmeldelsesgebyr. Kontingentet er inklusiv lån af foreningsriffel, skiver og ammunition.